Dịch vụ khác

Ngày: 23/12/2016

Để cuộc mổ an toàn tránh những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Gây mê và Phẫu thuật. Bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý và tuyệt đối thực hiện theo dặn dò của Bác sĩ liên quan đến việc ăn uống trước mổ.