Laser Excel® V + là phương pháp điều trị được thiết kế đặc biệt hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời, các đốm đồi mồi, các tổn thương không sắc tố, mụn trứng cá, vết thâm và các khuyết điểm về da mạch máu như tĩnh mạch mạng nhện và tĩnh mạch chân. Với thời gian điều trị nhanh hơn, giảm thiểu sự khó chịu và ít cần điều trị hơn so với các loại laser khác.

Laser Excel® V + là phương pháp điều trị được thiết kế đặc biệt hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời, các đốm đồi mồi, các tổn thương không sắc tố, mụn trứng cá, vết thâm và các khuyết điểm về da mạch máu như tĩnh mạch mạng nhện và tĩnh mạch chân. Với thời gian điều trị nhanh hơn, giảm thiểu sự khó chịu và ít cần điều trị hơn so với các loại laser khác.

Laser Excel® V + là phương pháp điều trị được thiết kế đặc biệt hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời, các đốm đồi mồi, các tổn thương không sắc tố, mụn trứng cá, vết thâm và các khuyết điểm về da mạch máu như tĩnh mạch mạng nhện và tĩnh mạch chân. Với thời gian điều trị nhanh hơn, giảm thiểu sự khó chịu và ít cần điều trị hơn so với các loại laser khác.

Laser Excel® V + là phương pháp điều trị được thiết kế đặc biệt hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay, điều trị các tổn thương do ánh nắng mặt trời, các đốm đồi mồi, các tổn thương không sắc tố, mụn trứng cá, vết thâm và các khuyết điểm về da mạch máu như tĩnh mạch mạng nhện và tĩnh mạch chân. Với thời gian điều trị nhanh hơn, giảm thiểu sự khó chịu và ít cần điều trị hơn so với các loại laser khác.

Thông Tin Thẩm Mỹ Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Thẩm Mỹ Không Phẫu Thuật