Mí mắt trên bị chảy xệ, sụp mí có thể được giải quyết bằng hai cách: nâng mí mắt trên hoặc nâng chân mày (và đôi khi cả hai thủ thuật). Trước đây, các bác sĩ phẫu thuật thường chọn phương pháp nâng mí mắt trên để khắc phục tình trạng chảy xệ. Ngày nay, phương pháp nâng chân mày thường được sử dụng nhiều nhất để tạo ra cùng một kết quả.

Mí mắt trên bị chảy xệ, sụp mí có thể được giải quyết bằng hai cách: nâng mí mắt trên hoặc nâng chân mày (và đôi khi cả hai thủ thuật). Trước đây, các bác sĩ phẫu thuật thường chọn phương pháp nâng mí mắt trên để khắc phục tình trạng chảy xệ. Ngày nay, phương pháp nâng chân mày thường được sử dụng nhiều nhất để tạo ra cùng một kết quả.

Mí mắt trên bị chảy xệ, sụp mí có thể được giải quyết bằng hai cách: nâng mí mắt trên hoặc nâng chân mày (và đôi khi cả hai thủ thuật). Trước đây, các bác sĩ phẫu thuật thường chọn phương pháp nâng mí mắt trên để khắc phục tình trạng chảy xệ. Ngày nay, phương pháp nâng chân mày thường được sử dụng nhiều nhất để tạo ra cùng một kết quả.

Mí mắt trên bị chảy xệ, sụp mí có thể được giải quyết bằng hai cách: nâng mí mắt trên hoặc nâng chân mày (và đôi khi cả hai thủ thuật). Trước đây, các bác sĩ phẫu thuật thường chọn phương pháp nâng mí mắt trên để khắc phục tình trạng chảy xệ. Ngày nay, phương pháp nâng chân mày thường được sử dụng nhiều nhất để tạo ra cùng một kết quả.